Extra Stämma 13 juni 2018 ang. nya stadgar.

Kallelse.
Härmed kallas medlemmarna i Borlången 5 till extra föreningsstämma för ett andra beslut om nya stadgar.

Tid: onsdagen den 13:e juni 2018; kl. 19:00.
Plats: Borlången 5 föreningslokal. Baksidan Sandfjärdsgatan 68.

Dagordning
1. Extra föreningsstämmas öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Behandla styrelsens förslag till att anta nya stadgar, enligt ny lagstiftning.
9. Extra föreningsstämmas avslutande.

Föreningen bjuder på fika! Väl mött önskar styrelsen.

Kallelser kommer också att komma i våra brevlådor.

Förslag till nya stadgar är utdelade 8 maj. Samt finns även här.

 

Det här inlägget postades i Föreningsinformation. Bokmärk permalänken.