Stadgar

Nuvarande Stadgar borlången 5 antogs vid två på varandra följande stämmor, 24 maj 2018 och 13 juni 2018 och registrerades 2018-11-05 hos bolagsverket.