Trivselregler

Trivselregler för boende i BRF Borlången 5
null

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med ett delat intresse för vårt boende. Som medlem i bostadsrättföreningen Borlången 5 äger och förvaltar vi gemensamt huset vi bor i. Det finns en del saker som kan göra vårt boende mer trivsamt. En del av dem har vi försökt skriva ner i våra trivselregler.

Omkring fastigheten
Parkera din cykel, eller moped, på den plats det är avsett.
Cyklar kan parkeras i cykelrummet eller i cykelställ utomhus. Mopeder får endast parkeras utomhus.
Släng skräp i papperskorg eller ta med det.
Släng inga cigarettfimpar på vår gård utan fimpa din cigarett i askoppen som finns utanför ingången eller ta hand om den på annat sätt.
Rasta inte hundar eller katter på föreningens område.

Gästparkering.
Gästparkeringen är avsedd endast för besökare till fastigheten Brf Borlången 5 och under en begränsad tid, max ett dygn. Boende i huset får inte använda sig av gästparkeringen.

Fastigheten
Alla bör vårda sig om fastigheten då alla saker som måste åtgärdas bekostas av oss alla gemensamt.
Se till att dörrar går i lås, såväl ytterdörrar som dörrar till cykelrum, vind etc. På det sättet minkar vi risken för oönskat besök. Av samma skäl skall portkoden inte lämnas ut till obehöriga.

Trapphus, entré och andra lokaler
Självklart är rökning inte tillåten i några gemensamma lokaler som t.e.x. trappan, hissen, vinden etc.
Om du råkar spilla något så torkar du självklart upp det igen.
Det får inte stå barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat gods utanför era dörrar. Trappan är er utrymningsväg vid brand och måste vara framkomlig.

Balkonger
Den som vill ha balkonglådor måste ha dem på insidan av balkongräcket. Detta för att ingen nedanför skall riskera att skadas.
Det är inte tillåtet att mata fåglar på eller från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till våra hus. Dessutom är det otrevligt för grannarna med fågelbajs och matrester som hamnar på deras balkong.
Av samma skäl som ovan är det inte heller tillåtet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller annat från fönster eller balkong.
Grillning på balkong får endast ske med elgrill för att minimera störningen för grannarna.

Ombyggnad av lägenhet
Om en bostadsrättsinnehavare vill göra ändringar som innefattar andra ändringar än att måla/tapetsera eller byta golv behöver detta anmälas till styrelsen innan byggstart.
Detta kan vara ombyggnation av kök, igensättning av dörr eller annat som ändrar planlösningen av lägenheten.
Bärande väggar får ej förändras utan att där måste anmälan till Byggnadsnämnden göras och godkännande fås, innan ett eventuellt ingrepp görs. Detta beror på huskonstruktionens och boendes säkerhet.
Styrelsen vill också i sådana fall också se och godkänna konstuktörens ansvarsförsäkring. Innan sådant arbete startas måste skriftligt godkännande fås av styrelsen.
De som bor i hyresrätt hos BRF Borlången 5 har lite mindre frihet i vad som kan göras inom lägenheten. Även dessa skall kontakta styrelsen med sina önskemål för diskussion.
Den som genomför arbete i sin lägenhet ansvarar för att samtliga byggsopor bortforslas.

Ytterdörrar
Nya säkerhetsdörrar ska vara lika originaldörrarna, mindre avvikelse i utformning får förekomma, färgen skall vara brun liknande den nyans som originaldörrarna har.

Trapphus
Ställ inte cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel i port, farstu eller gångar och belamra inte heller allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter.
Lägg inte torkmatta utanför lägenhetsdörr då detta hindrar städningen.

Sopor
Sopskåpen är placerade framför vår fastighet är enbart till för hushållssopor. Soporna paketeras väl och slängs inuti sopskåpet. Inga sopor får ställas framför sopskåpen.
Grovsopor och byggsopor får absolut inte kastas i sopskåpen.
För att hålla vår ingång ren och snygg skall alla byggsopor och även Big Bags bortforslas inom 24 timmar.
Föreningen tar också in en stor container varje vår och höst i samband med vår och höststädning då man kan passa på att slänga sina grovsopor.

Informationstavlan.
Det är absolut förbjudet att riva ner eller göra åverkan på information på anslagstavlan.

Köksfläktar.
Det är endast tillåtet att använda kolfilterfläktar. Fläktar får inte vara kopplade till utsug i kök eller annat utrymme då det stör ut systemet och innebär att ditt matos trycks ut i alla andra lägenheter. OVK d.v.s. besiktning av fläktsystemet görs med jämna mellanrum och upptäcks det att någon kopplat sin köksfläkt till utsuget kommer lägenhetsinnehavaren åläggas att återställa ingreppet på egen bekostnad.

Lägenhetsförråd
Varje lägenhet har ett tillhörande förråd. De flesta lägenheter har sitt på vinden men vissa har förråd i bottenplanet.
Använd enbart det förråd som är märkt med ditt lägenhetsnummer och som hör till din lägenhet. Även om du råkar se ett tomt förråd så hör det till någon annan lägenhet och det är inte tillåtet att använda det, om du inte enats med innehavaren först.
Ingenting får förvaras utanför förråden. Det är inte heller tillåtet att använda vinden eller passagen in i den som grovsoprum.
När du lämnar vinden, se till att dörrarna går igen samt att ljuset är släckt.
Produkter som är brandfarliga (Bensin, Diesel, Fyrverkeriartiklar mm o.s.v.) får naturligtvis inte förvaras i förrådet.

Störningar
Som boende i lägenhet får man räkna med att höra sina grannar då och då. Våra golv
är grannens tak och det bor någon på andra sidan väggen. Det är därför viktigt att vi
respekterar våra grannars behov att ibland slippa höra oss. Därför bör vi inte låta till
exempel stereo, tv eller datorer stå på med för hög volym. Detta är särskilt viktigt
mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör vara extra tysta.

Störande arbeten såsom bilning, borrning, slipning etc. får endast utföras under
helgfria vardagar mellan kl. 08.00 – 17.00 och måste i god tid i förväg aviseras i
entrén och/eller hissarna med namn och telefonnummer till ansvarig
bostadsrättshavare.

Dessutom skall alla större ingrepp i förväg godkännas av
styrelsen, se mer information under rubriken ”Ombyggnad av lägenhet”.

Egna arbeten såsom enstaka håltagning för upphängning av skåp eller liknande får
även utföras under lördag/söndag/helgdag mellan kl. 10.00 – 15.00. Sådana arbeten
behöver inte aviseras i förväg, men kan vara att rekommendera för granntrivseln.

Självklart ser du till att byggsopor forslas bort varje dag!

Dessa trivselregler antagna av styrelsen för Borlången 5 och senast korrigerade vid styrelsemöte mars 2017.