Förtroendevalda

Förtroendevalda på föreningenstämma maj 2020.

Vem sysslar med vad i styrelsen?

Alla hjälper till där det behövs. I huvudsak jobbar vi enligt nedanstående tabell.

Styrelse

Anna Belander Ordförande Övergripande ansvar, Information
Sanna Nordqvist Ledamot Ekonomiansvarig
Magnus Lässker Sekreterare Sekreteriat, IT/hemsida, admin
Fredrik Eklund Ledamot Fastighet
Mathias Person Ledamot Ekonomi/diverse
Baran Mirdesi Ledamot Fastighet
Anette Gustavsson Suppleant Utemiljö, trivsel och trevnad och föreningslokal

 

Kontaktinformation styrelsen Borlången 5

Valberedning

  • Marcus Engström, sammankallande
  • Mikael Malmborg

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i föreningens styrelse eller har förslag på någon person som valberedningen bör prata med.

valberedningen@b0rlangen punkt se

Föreningen uppmanar både nya och gamla medlemmar att höra av sig till valberedningen.

Revisor