Förtroendevalda

Förtroendevalda på föreningenstämma maj 2019.

Vem sysslar med vad i styrelsen?

Alla hjälper till där det behövs. I huvudsak jobbar vi enligt nedanstående tabell.

Styrelse

Anna Belander Ordförande Övergripande ansvar, Information
Sanna Nordqvist Ledamot Ekonomiansvarig
Magnus Lässker Sekreterare Sekreteriat, IT/Hemsida
Johan Jansson Ledamot Fastighet
Andreas Rapp Ledamot Fastighet
Baran Mirdesi Ledamot Fastighet
Anette Gustavsson Suppleant Utemiljö, trivsel och trevnad och föreningslokal
Thomas Larsson Suppleant Back up diverse

Kontaktinformation styrelsen Borlången 5

Valberedning

  • Nina Wennberg, 4 tr, sammankallande
  • Marcus Eng, 1 tr

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i föreningens styrelse eller har förslag på någon person som valberedningen bör prata med.

valberedningen@b0rlangen punkt se

Föreningen uppmanar både nya och gamla medlemmar att höra av sig till valberedningen.

Revisor