Kontaktinfo för felanmälan mm.

Här nedan kan du se vart du vänder dig i olika ärenden.

Bostadsrättsföreningen Borlången 5.

Kontakt med styrelsen sker genom mejl eller en lapp i vår brevlåda på nedre botten.

styrelsen@borlangen.se
www.borlangen.se
Facebook

Felanmälan och Fastighetsskötsel, Mårths & Repus Fastighetsförvaltning AB.

Hit vänder du dig som boende för felanmälan i allmänna utrymmen. Glasdörr krossad, lampa som inte lyser, något fel i tvättstugan, m.m.

Hyresgäster vänder sig även hit för att felanmälan i hemmet.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för sitt inre underhåll men kan höra sig för om hjälp i sin lägenhet till Mårths eller annan leverantör. Men observera då att arbetet debiteras oss själva som enskilda bostadsrättsinnehavare. Mårths tillämpar inte ROT-avdrag.

Mån–torsdag klockan 08.00–16.00
Fredag klockan 08.00–14.00
Bemannad 08.00–09.00, övrig tid telefonsvarare.
Jour
Journummer vid nödfall under under icke kontorstid och helger:

  • SoS – Alarm Sverige AB: 08 – 454 24 63

OBS Jour ska endast användas endast när det inträffar händelser av akut karaktär som absolut inte kan vänta till nästkommande vardag. Ex. strömlöst, vattenläckage där ingen avrinning finns, glaskross eller allt annat som innebär en fara för individ eller fastighet.

Om t.ex. fastigheten saknar fjärrvärme- , el-  eller vattentillförsel, hör gärna först med grannar eller styrelsen om dom vet vad det beror på. Det kan vara ett planerat avbrott, eller ett avbrott där åtgärder pågår. Kolla gärna också först på leverantörernas hemsida angående planerade och oplanerade avbrott.

El- och fjärrvärmetillförsel: Ellevio, vattentillförsel: Stockholm Vatten.

En onödig jourutryckning kostar föreningen minst 3 800 kronor. Det är pengar vi kan använda på bättre sätt. Alla onödiga beställningar kan komma att debiteras den som ringer. 

Hyres- och avgiftsavier och ekonomisk förvaltning, Simpleko.

Hit vänder du dig som boende om du har frågor gällande avier/hyror/avgifter/betalningar/påminnelser/kontrolluppgifter, m.m.

Simpleko sköter även vårt lägenhetsregister och besvarar frågor om pantbrev, ägandeförhållanden, utdrag ur lägenhetsregister, m.m. Hit vänder man sig också för autogiro och E-faktura. Använd kundportalen för snabbast och smidigast service.

 
Felanmälan hiss

Om hissen står still eller någon person sitter fast i hissen felanmäls detta hos Amsler Hiss.

  • Telefon: 08-746 80 25, dygnet runt

Ring ej 112, om inte fara för person också föreligger, då brandkåren har sämre verktyg och bryskare metoder för att öppna hissdörrarna, vilket kan skada våra hissar.

Parkering

Vårt parkeringsbolag APCOA bevakar regelbundet parkeringen och tillser att ingen olovligen parkerar på vår parkering. Om någon parkerar på din plats så kan du ringa  0771-401020 och anmäla detta. Ange driftställe 33780.

Kabel- och fiberanslutning

Om du har problem med kabelanslutning eller fiberanslutning så vänder du dig i första hand till din tjänsteleverantör, alltså ComHem, Telia, Banhof o.s.v.

Ny/borttappad portnyckel

Föreningen har för närvarande köpt in ett mindre antal portnycklar som säljes till självkostnadspris 200 kronor. Kontakta styrelsen om intresse finns att köpa.

Portnycklar kan köpas hos Bergs Lås. Du behöver visa hyres- elleravgiftsavi och giltig legitimation.

Vi rekommenderar också Bergs Lås för inköp av ny cylinder till lägenhet då man kan få lägenhetsnycklar som även passar som portnyckel.

Störningar

Störs du av dina grannar? Titta först efter i föreningens trivselregler vad som gäller och prata gärna med dina grannar om dessa. Om det inte hjälper eller är möjligt så kontakta i första hand styrelsen och berätta om problemet.

Kollektivt bostadsrättstillägg och skadeanmälan

Föreningen har kollektivt bostadsrättstillägg hos Nordeuropa Försäkring AB, https://nordeuropa.se/

Skadeanmälan görs dock till deras samarbetspartner Sedgwick Sweden AB:

  • Telefon: 08 – 98 33 60
  • E-post: info@se.sedgwick.com
  • Postadress: Sedgwick Sweden AB, Box 1141, 171 22 Solna

Ange försäkringsnummer 50-167480-0 och BRF Borlången 5.

Borttappad passerbricka/gästparkeringstillstånd.

Man vänder sig till styrelsen. Ny passerbricka/gästparkeringstillstånd tillhandahålls för 200 kronor. Borttappad passerbricka skall anmälas till styrelsen även om man inte önskar köpa någon ny, då den måste spärras så vi slipper ovälkomna besökare.

Skadedjursbekämpning – Anticimex

Hit vänder du dig omgående om du har problem med skadedjur eller misstänker skadedjur. Föreningen har fullserviceavtal och saneringsavtal med Anticimex. Det kostar dig som boende ingenting att få din lägenhet sanerad. Ange BRF Borlången 5 och försäkringsbolag Nordeuropa Försäkring AB. Ange försäkringsnummer 50-167480-0.

Övriga ärenden

Vänd dig till styrelsen.