Försäkring för bostadsrättshavares egendom

En hemförsäkring gäller för bostadsrättshavaren och hans eller hennes saker; lösöret. Men man behöver också ett skydd för fasta interiörer och inredning, där bostadsrättshavaren har reparations- och underhållsansvar. Det kan till exempel handla om väggar, tak, golv, avlopps- och elledningar med mera.

Föreningen har för det tecknat en försäkring för egendom som tillhör bostadsrättsföreningen, men som du som bostadsrättshavaren enligt Bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för.

Försäkringen täcker även fast egendom bekostad av bostadsrättshavare t.ex. tvättställ, badkar, toalettstol, bidé, spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i bostadslägenhet.

Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB.
Sammanlagd ersättning är begränsad till högst 3 basbelopp per lägenhet. Självrisken är 2 000 kr per lägenhet.

Här finns mer detaljerad information: Produktblad försäkring

Observera att denna försäkring inte ersätter den vanliga hemförsäkringen utan är ett komplement som gör att din hemförsäkring blir billigare.

Skadeanmälan görs till Nordic Loss Adjusting AB

  • Telefon: 08-411 11 60
  • E-post: info@nlaab.com
  • Postadress: Box 1141, 171 22 Solna
  • Ange försäkringsnummer 50-167480-0 och BRF Borlången 5.