Internet och kabel-tv

Fiberanslutning

Optisk fiber finns indraget i fastigheten och lägenheterna har ett bredbandsskåp i hallen.

Via denna fiberanslutning kan man ansluta bredband (hastigheter upp till 1000/100 Mbit/s), tv och telefoni till valbar tjänsteleverantör.

Via denna länk till föreningens kommunikationsoperatör som är bredbandswebben kan du se vilka tjänsteleverantörer som är valbara samt klicka vidare för att beställa på leverantörens hemsida.

Bredbandswebben är operatörsneutral. Det innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet och konkurrerar på lika villkor vilket skapar ett brett tjänsteutbud med bra prissättning och många välkända varumärken.

För tillfället (2020-02-03) kan du välja mellan 25 olika tjänsteleverantörer, se Bredbandswebben ovan.

Anslutning görs via personligt abonnemang.

Kabelanslutning

Inom fastigheten är vi anslutna till Com Hem som erbjuder bredband, tv och telefoni via kabel. I hyran/avgiften ingår de fria digitala kanalerna SVT1, SVT2, SVT24/SVTB (Barnkanalen), Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV6, TV8, FOX, AxessTV samt lokalkanal.
Övriga kanaler via personligt abonnemang.

Problem

Om du har problem med kabelanslutning eller fiberanslutning så vänder du dig i första hand till din tjänsteleverantör enligt ovan.