Andrahandsuthyrning

Föreningen är grunden positiv till av vi kan hyra ut våra lägenheter i andra hand.
Vi ska ha en positiv inställning till att vi kan behålla vår bostadsrätt när en situation uppstår där vi behöver hyra ut den under en kortare tid

Dock finns några regler som vi ska hålla oss till.

• För alla andrahandsuthyrningar krävs styrelsens godkännande. Använd gärna denna blankett.

• Ansökan sker skriftligen i god tid så det hinner behandlas på ett styrelsemöte. Ansökan skall innehålla skäl till andrahandsuthyrningen, vilken tid den ska pågå och till vem den ska uthyras.

• Ansökan beviljas för max ett år i sänder, varefter ny ansökan ska göras om förlängning önskas.

• Styrelsen vill också se och godkänna andrahandskontraktet.
Grunden till detta är att bostadsrättsinnehavaren och grannar ska känna en trygghet att det inte uppstår en situation där andrahandshyresgästen erhåller besittningsskydd till bostadsrätten.

• Överenskommelse om avstående av besittningsskydd bör upprättas även fast avtalstiden är mindre än två år.

• Varje uhyrare (bostadsrättsinnehavare) skall upplysa sin hyresgäst om föreningens stadgar och trivselregler. Misskötsel som trots påpekande inte rättas till kan leda till att bostadsrättsinnehavaren kan mista sin bostadsrätt.

• Om man inte är nöjd med styrelsens beslut finns möjlighet att vända sig till Hyresnämnden.

Se även § 12, andrahandsuthyrning i stadgarna.

Se även fastighetsägarnas rekommendationer för andrahandsuthyrning av bostadsrätter här.

Andrahandsuthyrning debiteras med för närvarande (2021) med 397 kronor per månad (10% av ett prisbasbelopp (47 600) /12). Se även § 4, Insatser och avgifter m.m. i stadgarna.