Gästparkeringen

Gästparkering är de två sista parkeringsplatserna mot sandfjärdsgatan. Dessa är markerade med en skylt.

Gästparkeringen är avsedd endast för besökare till fastigheten Brf Borlången 5 och under en begränsad tid, max ett dygn. Boende i huset får inte använda sig av gästparkeringen.

En gästparkeringslapp utfärdad av parkeringsbolaget, gällande nästa kalenderår, delas normalt ut december varje år. Den läggs väl synlig i bilens framruta.

Den som missbrukar sitt parkeringsbevis. T.ex. för att parkera tjänstebil eller låna ut det till en kompis för långtidsparkering eller på annat sätt kan efter varning få sitt parkeringsbevis indraget.

Var god och använd sunt förnuft gällande detta så vi kan ha kvar denna fina service för våra tillfälliga besökare.

Om man tappat bort ett parkeringsbevis kan man beställa ett nytt hos styrelsen
Dessa kostar då 200 kronor.

Vårt parkeringsbolag APCOA ronderar regelbundet parkeringen och tillser att dessa regler upphålls.

Observera, att en snörik vinter kan föreningen behöva ta gästparkeringen till anspråk som uppläggsplats för snö.