Inglasning av balkong

Medlemmar ansvarar själv för att beställa inglasning av sina balkonger.

Aktuella bygglov ska följas. Finns hos Stadsbyggnadskontoret. Diarienummer: 2018-04141 2018-03-16 resp. 2018-00886 2018-01-18

Här är några företag som har utfört inglasningar i föreningen eller närområdet.
www.balkongglas.se
www.nordiskainglasningar.se
www.balkongrutan.se