Namn på ytterdörr/elektronisk anslagstavla

Boende som önskar få en namnremsa att märka om namntexten på sin dörr med, eller vill att namnet på den elektroniska anslagstavlan ska ändras, kan kontakta styrelsen.