Ombyggnad av lägenhet

Smärre Förändringar.

Om en bostadsrättsinnehavare vill göra ändringar som bara berör ytskiktet t.ex. att måla/tapetsera innerväggar, innerdörrar, insidan av ytterdörr, element, skåpdörrar, innertak, invändiga dörr/fönsterbågar, garderobsdörrar mm. och/eller byta golv behöver detta inte anmälas till styrelsen.

Väsentliga Förändringar.

Om en bostadsrättsinnehavare vill göra väsentliga ändringar skall detta godkännas av styrelsen innan byggstart.

Se § 9, Väsentlig förändring i stadgarna

Exempel på Väsentliga förändringar:

  • Förändringar som ändrar planlösningen av lägenheten innebär väsentliga förändringar och skall godkännas av styrelsen styrelsen innan byggstart. T.ex. Igensättning av dörr, borttag av icke bärande vägg
  • Förändringar i våtutrymme innebär väsentliga förändringar och skall godkännas av styrelsen styrelsen innan byggstart.
  • Förändringar i kök annat än ytskikt innebär väsentliga förändringar och skall godkännas av styrelsen styrelsen innan byggstart.
  • Förändringar i lägenhetens ventilation innebär väsentliga förändringar och skall godkännas av styrelsen styrelsen innan byggstart. Exempelvis installation av köksfläkt.

Köksfläktar.
Det är endast tillåtet att använda kolfilterfläktar. Fläktar får inte vara kopplade till utsug i kök eller annat utrymme då det stör ut systemet och innebär att ditt matos trycks ut i alla andra lägenheter. OVK d.v.s. besiktning av fläktsystemet görs med jämna mellanrum och upptäcks det att någon kopplat sin köksfläkt till utsuget kommer lägenhetsinnehavaren åläggas att återställa ingreppet på egen bekostnad.

Detta är med hänsyn till den gemensamma fastigheten och de boendes säkerhet och komfort.

Väsentliga Förändringar som kräver bygglov/byggstartsanmälan.

Innan sådant arbete startas måste bygganmälan göras/byggnadstillstånd sökas hos byggnadsnämden och godkännande fås.

Innan sådant arbete startas måste styrelsen se och godkänna konstuktörens ansvarsförsäkring.

Innan sådant arbete startas måste protokollfört beslut tas av styrelsen och skriftligt godkännande fås.

Exempel på ombyggnad som kräver byggstartsanmälan/bygglov; Förändring i bärande väggar, Inglasning av balkong m.m.
Föreningen har redan ett gemensamt Bygglov för balkonginglasningar som skall följas. Inget bygglov behöver sökas.

Allt detta är med hänsyn till den gemensamma fastigheten och de boendes säkerhet.
Se även § 9, Väsentlig förändring i stadgar

Hyresrätter.
De som bor i hyresrätt hos BRF Borlången 5 har lite mindre frihet i vad som kan göras inom lägenheten. Även dessa skall kontakta
styrelsen med sina önskemål för diskussion.

Övrigt.
Den som genomför arbete i sin lägenhet ansvarar för att samtliga byggsopor bortforslas. För att hålla vår ingång ren och snygg skall alla byggsopor och även Big Bags bortforslas inom 24 timmar.

Observera att trivselregler begränsar vilka tider vi kan störa våra grannar med störande ljud från renovering.