Sophantering

Hushållssopor
Föreningen har ett sopskåp med tre luckor utanför fastigheten. Detta skåp är enbart till för hushållssopor. Soporna paketeras väl och slängs inuti sopskåpet. Om en lucka är full så kolla i nästa om det finns utrymme.

Det är absolut förbjudet att ställa sopor framför sopskåpen. Det leder till merkostnader som alla i huset får vara med och betala.

Matavfall.
Matavfall sorteras ut och läggs i speciell matavfallspåse.  Matavfallspåsen slängs sedan i det bruna kärlet till höger om vanliga hushållssoporna.

Matavfallspåsar finns att hämta bredvid föreningsförrådet i källaren, som ligger innanför tredje dörren till vänster, om man först tar dörren till höger om informationstavlan och brevlådan i entrehallen. Läs mer här om du är osäker på vad som får slängas i matavfallspåsen.

Hushållsopor och matavfall töms vanligen måndag och torsdag.

För källsortering av glas, plast, metall, pappersförpackningar, tidningar, kläder, batterier m.m. så finns det två återvinningsstationer på Sandfjärdsgatan. En vid valla Torg 63 samt en vid Sandfjärdsgatan 9-11.

Grovavfall, elavfall och farligt avfall. skall lämnas till återvinningscentral. Nedan finns en lista med länk till webbplatsen för respektive återvinningscentral. Som privatperson lämnar man avfall utan kostnad på dessa.

Föreningen tar in en stor container varje vår och höst då man kan passa på att slänga sitt grovavfall.

Miljöfarligt avfall lämnas på miljöstation. De två närmaste är Miljöstation Hammarby Sjöstad och Miljöstation Johanneshov

Miljöfarligt avfall och småelektronik kan även lämnas till den mobila miljöstationen som stannar vid Hjälmarsvägen 26 vid Årsta Torg 4 gånger per år.