Portnycklar

Ny/Borttappad Portnyckel.

Föreningen har för närvarande köpt in ett mindre antal portnycklar som säljes till självkostnadspris 200 kronor. Kontakta styrelsen om intresse finns att köpa.

Portnycklar kan köpas hos Bergs Lås. Du behöver visa hyres/avgiftsavi och giltig legitimation.
•Telefon: 08-863030
•Email: info@begslas.se

Vi rekommenderar också Bergs Lås för inköp av ny cylinder till lägenhet då man kan få lägenhetsnycklar som även passar som portnyckel.