Skadedjursbekämpning – Anticimex

Hit vänder du dig omgående om du har problem med skadedjur eller misstänker skadedjur. Föreningen har Fullserviceavtal och saneringsavtal med Anticimex. Det kostar dig som boende ingenting att få din lägenhet sanerad. Ange BRF Borlången 5 och försäkringbolag Noreuropa Försäkring AB; försäkringsnummer: 50-167480-0