Parkering och garage

Inom föreningen finns 42 parkeringsplatser för bil utomhus för uthyrning. Priset för dessa är 500:- per månad för boende i Borlången 5.  Vi har också 4 st garage för uthyrning. Priset för dessa är 1100:-/månad.

Parkering Borlången 5

Det finns just nu inga lediga parkeringsplatser. Ett garage är ledigt trots att det är kö till garage – det beror på att garaget är ganska litet och de köande inte fått plats med sin bil.
Om du vill ställa dig i kö till garage eller p-plats så finns instruktioner här.

Observera att vid avflyttning från Borlången 5 så sker ej automatisk uppsägning av garage- och parkeringsplats. De måste sägas upp separat, och den uppsägningstid som gäller framgår av ditt garage- eller parkeringsplatskontrakt.

Vårt parkeringsbolag APCOA bevakar regelbundet parkeringen och tillser att ingen olovligen parkerar på vår parkering. Om någon parkerar på din plats så kan du ringa 0771-401020 och anmäla detta. Ange driftställe 33780.