Om oss


Kontaktinformation
Organisationsnummer: 769619-5234
Postadress: Sandfjärdsgatan 68, 120 56 Årsta
E-mejl: styrelsen@b0rlangen punkt se
Hemsida: www.borlangen.se
Facebook
Besöksadress: Sandfjärdsgatan 68, 120 56 Årsta (Google Maps)

GPS: 18°2’49”N 59°17’38”E

Kommunikationer och parkering.
Föreningen ligger ett stenkast från tvärbanehållplats Valla Torg. Hållplats Valla Torg ligger mellan Liljeholmen och Gullmarsplan och två stationer från Pendeltågsstation Årstaberg. Liljeholmen, Årstaberg och Gullmarsplan är knutpunkter för tvärbanan. Vid Gullmarsplan passerar tunnelbanans alla gröna linjer, Vid Liljeholmen tunnelbanans alla röda linjer och vid Årstaberg knyts tvärbanan ihop med Pendeltåget. Från Årstaberg är det 7 minuter till Stockholm C och 3 minuter till Stockholm S (Södermalm). Från Valla Torg avgår också buss 164 via Gullmarsplan till Södersjukhuset.

Med bil har du nära till södra länken och E4/E20.

I föreningen finns 46 parkeringsplatser och 4 garage. Två av parkeringsplatserna är till för gästparkering och 2 är MC-parkering. På Sandfjärdsgatan tillämpas Stockholm Stads boendeparkering, taxa 4.

Föreningens fastighet.
Föreningens fastighetsbeteckning är Borlången 5.
Föreningens fastigheter består av ett flerbostadshus med 48 lägenheter på adress Sandfjärdsgatan 68 samt en fristående lokal på adress Sandfjärdsgatan 70. Av föreningens lägenheter är 44 upplåtna med bostadsrätt och 4 med hyresrätt (2020-06-21).

Den totala byggnadsytan uppgår enligt ekonomisk plan till 4248 kvm, varav 4044 kvm utgör lägenhetsyta och 204 kvm lokalyta.

Lägenhetsfördelning.
22 st. 3 rum och kök
22 st. 4 rum och kök
4 st. 5 rum och kök

Föreningen har 2 lokaler uthyrda. Den större fristående lokalen på Sandfjärdsgatan 70 hyrs av Swesim. Dessutom hyr STOKAB en mindre lokal i föreningens bostadshus.

Föreningen följer en underhållsplan som uppdateras fortlöpande. 

Planerat underhållsbehov för fastigheten beräknas till 5 725 Kkr Kkr, (2019-01-01).  Till det planerade underhållet samlas medel via årlig avsättning till föreningens yttre underhållsfond med minst 0,3 % av taxeringsvärdet på fastigheten.

Genomförda renoveringar

Byte av el- och avloppsstammar. 2007
Ny fjärrvärmecentral med värmeväxlarenhet. 2008
Ny lösning av sophantering och ny yta för cykelparkering 2011
Byte av trapphusbelysning 2011
Byte av fläktar och OVK-kontroll 2012
Ny tvättstuga 2013
Inglasning av balkonger (Individuellt val) 2014
Eluttag på balkonger (Individuellt val) 2014
Omdisponering av källarförråd, cykelrum och barnvagnsrum 2014
Ny föreningslokal 2014
Nya hissar 2015
Stamspolning 2016
Hel takomläggning 2017
Ny utemiljö med grillplats och gräsmatta 2017-2018
Undersökning av fönsterkondition 2018

Planerade renoveringar i urval.

Fönsterbyte/renovering 2020
Upprustning gemensamma utrymmen 2020
Byte stam- och termostatventiler 2020
Byte av elstigare & serviscentraler 2020
Byte av entrédörrar och trapphusbelysning 2020

Energiförbrukningen är 152 kWh per m2 och år, se Energideklaration

Föreningen

Föreningen förvaltas av förtroendevald styrelse och revisorer.
Nuvarande Stadgar Borlången 5 antogs vid två på varandra följande stämmor, 24 maj 2018 och 13 juni 2018 och registrerades 2018-11-05 hos bolagsverket.
Här finns protokoll från föreningens senaste föreningsstämmor.

Föreningens Ekonomi.
Det finns inga beslutade eller planerade avgiftshöjningar för 2019. 2019 är det åttonde året i rad som föreningen behåller samma avgifter.
Föreningens skattemässiga status är att betrakta som ett äkta privatbostadsföretag.
Årsredovisningar återfinns här.

Föreningens historia

  • Vår fastighet byggdes 1960.

null

  • Fastigheten ägdes och förvaltades av Familjebostäder 1960-2010.
  • Bostadsrättsföreningen registrerades 2008-11-04 hos Bolagsverket.
  • Ekonomisk plan upprättades 2010-05-19 och registrerades hos bolagsverket 2010-06-16.
  • Bostadsrättsföreningen tillträdde fastigheten 2010-10-05.
  • Nuvarande Stadgar Borlången 5 antogs vid två på varandra följande stämmor, 24 maj 2018 och 13 juni 2018 och registrerades 2018-11-05 hos bolagsverket.