Portnycklar

Ny/Borttappad Portnyckel.

Portnycklar kan köpas hos Bergs Lås. Du behöver visa hyres/avgiftsavi och giltig legitimation.
•Telefon: 08-863030
•Email: info@bergslas.se

Vi rekommenderar också Bergs Lås för inköp av ny cylinder till lägenhet då man kan få lägenhetsnycklar som även passar som portnyckel.