Energideklaration

Energiförbrukningen är 152 kWh per m2 och år, se Energideklaration