Elektroniska nyckelbrickor

Elektroniska nyckelbrickor, tagg, blipp, plupp. Kärt barn har många namn.

Varje hushåll har initialt tilldelats fyra brickor. En limefärgad och en blå bricka som fungerar vid alla passager försedda med elektronisk läsare och för tvättstugebokning, samt en grå och en cerise som enbart fungerar för passage till cykelrum och entrén.

För att hålla utomstående borta från vår fastighet ska brickor som tappats bort alltid och utan dröjsmål anmälas till styrelsen som spärrar dessa.

Om man vill beställa en ersättningsbricka kostar detta 200 kr.

De passager som är försedda med elektroniska läsare är: portentrén, tvättstugan, större cykelrummet, passagen till förråden i källaren och passagen till vindsförråden.

Tvättstugetid bokas också med den med elektroniska nyckelbrickan (Endast limefärgad och blå bricka) vid informationstavlan i entréhallen eller läsaren vid tvättstugeingången. (Man kan också boka via internet)