Valberedning

Av föreningenstämman 20140522 vald valberedning är:

  • Vesna Radojevic, 8 tr Sammankallande
  • Carina Lindbom, 4 tr

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i föreningens styrelse eller har förslag på någon person som valberedningen bör prata med.

Styrelsen uppmanar både nya och gamla medlemmar att höra av sig till valberedningen.