Boka föreningslokal

Lokalen hyrs dygnsvis. Att hyra lokalen kostar 100 kr och bokning görs nedan. Av praktiska skäl är det tänkt att uthyrningen är från kl 12.00 förhyrningsdagen till kl 12.00 nästa dag. Om uthyrningen inte krockar med annan uthyrning eller aktivitet finns möjlighet till förskjutning av uthyrningstiden. t.ex. 15.00 – 15.00 eller 11.00 – 11.00.

Om du vill boka föreningslokalen, så mejla styrelsen på: styrelsen@b0rlangen punkt se

Man ska i samband med förhyrning också fylla i detta hyreskontrakt i två exemplar och lägga i föreningsbrevlådan i entrén.
Uthyrningen är kopplad till vissa ordningsregler. Efter uthyrningen sker en besiktning.

100 kronor aviseras på din ordinarie avgifts/hyresavi vid nästa utskick av månadshyra/-avgift.

För information: Lokalen städas av lokalvårdare andra måndagen i månaden. Dessa dagar är ej inbokade i kalendern, men att beakta vid bokning.

När du har bokat kontaktas du via mejl av styrelsen för praktisk information.