Revisor

Av föreningenstämman 20140522 vald revisor är: